การตลาดออนไลน์

Digital Marketing

FACEBOOK Advertising

สำหรับโฆษณาบน Facebook

FB M

งบโฆษณา 8,000 - 30,000
฿ 6000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 6,000 บาท
 • 3 เดือน 5,700 บาท
 • 6 เดือน 5,400 บาท
 • 12 เดือน 5,100 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 1 แบบ
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

FB L

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 9000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 2 แบบ
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด
ยอดนิยม

FB XL

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 10,000+ ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • รายงานผลโฆษณาทุก 2 สัปดาห์
 • รายงานผลโฆษณาทุกสัปดาห์
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 4 แบบ
 • โฆษณาแบบ Carousel
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

Instagram Advertising

สำหรับโฆษณาบน Instagram

IG M

งบโฆษณา 8,000 - 30,000
฿ 6000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 6,000 บาท
 • 3 เดือน 5,700 บาท
 • 6 เดือน 5,400 บาท
 • 12 เดือน 5,100 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 1 แบบ
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

IG L

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 9000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 2 แบบ
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด
ยอดนิยม

IG XL

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 10,000+ ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • รายงานผลโฆษณาทุก 2 สัปดาห์
 • รายงานผลโฆษณาทุกสัปดาห์
 • คิด Content ให้กับ Caption โฆษณา
 • ออกแบบ Banner โฆษณา 4 แบบ
 • โฆษณาแบบ Carousel
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

Google Advertising

สำหรับโฆษณาบน Google

GG M

งบโฆษณา 8,000 - 30,000
฿ 6000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 6,000 บาท
 • 3 เดือน 5,700 บาท
 • 6 เดือน 5,400 บาท
 • 12 เดือน 5,100 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • Ads Text & Extension
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

GG L

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 9000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • Ads Text & Extension
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด
ยอดนิยม

GG XL

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 10,000+ ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • รายงานผลโฆษณาทุก 2 สัปดาห์
 • รายงานผลโฆษณาทุกสัปดาห์
 • Ads Text & Extension
 • ออกแบบกราฟิกสำหรับ Google Display Network
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

Youtube Advertising

สำหรับโฆษณาบน Youtube

YT M

งบโฆษณา 8,000 - 30,000
฿ 6000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 6,000 บาท
 • 3 เดือน 5,700 บาท
 • 6 เดือน 5,400 บาท
 • 12 เดือน 5,100 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • Ads Text & Extension
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

YT L

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 9000 ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • Ads Text & Extension
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด
ยอดนิยม

YT XL

งบโฆษณา 30,001 - 70,000
฿ 10,000+ ต่อเดือน
 • 1 เดือน 9,000 บาท
 • 3 เดือน 8,500 บาท
 • 6 เดือน 8,100 บาท
 • 12 เดือน 7,700 บาท
 • วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานผลโฆษณาทุกเดือน
 • รายงานผลโฆษณาทุก 2 สัปดาห์
 • รายงานผลโฆษณาทุกสัปดาห์
 • Ads Text & Extension
 • ออกแบบกราฟิกสำหรับ Google Display Network
 • จำนวนแคมเปญ ไม่จำกัด

Add-ons Service

บริการเพิ่มเติมสำหรับโฆษณา